Fizioterapija Mediko, ustanoviteljica in direktorica

Blanka Koščak Tivadar

Blanka Koščak Tivadar je diplomirana fizioterapevtka, magistra vzgoje in menedžmenta v zdravstvu in je doktorandka študija kineziologija na Fakulteti za šport, Ljubljana.

Na področju stroke in drugače je vseživljenjska učenka. Svoje znanje širi in dopolnjuje skozi najrazličnejša usposabljanja doma in v tujini. Njena ljubezen je manualna terapija.

Ima več mednarodnih certifikatov (mednarodna diploma iz ortopedske medicine Cyriax, IPNF terapevt, Fascialni Fitnes trener).

Je aktivna predavateljica na več konferencah in drugih zlasti strokovnih srečanjih. Je predavateljica Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana in predavateljica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin in Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto.

Je ustanoviteljica in direktorica Fizioterapija Mediko.