Višja strokovna šola za gostinstvo, turizem in velnes Bled

Darija Cvikl

Darja Cvikl je univ.dipl.ekonomistka. Od leta 1993 do 2013 je bila zaposlena v gospodarskem sektorju (kot direktorica veleprodajnega programa, vodja marketinga in koordinatorica veleprodaje na zunanjih trgih). Od leta 2014 se ukvarja z gozdnim turizmom, trenutno zaključuje doktorski študij na programu Inovativni turizem, UP, FTŠ Turistica ter predava na VSŠ Bled. Prizadeva si za inovativno turistično rabo nelesnih gozdnih produktov in socio – kulturnih vrednot gozda. Na temo gozdnega turizma je od leta 2015 objavila nekaj strokovnih in znanstvenih prispevkov (glej cobiss in AIRTH bibliografijo: Darija Cvikl, html). Osebno je zavezana k promoviranju in implementaciji gozdnega turizma na vseh ravneh: institucionalni, gospodarski in družbeni. Gozdni turizem vidi kot komplementarno in koristno dopolnitev k trajnostnemu, večnamenskemu in interdisciplinarnemu krožnemu biogospodarstvu.