UL, Fakulteta za farmacijo

doc. dr. alenka zvonar pobirk, mag. farm.

Doc. dr. Alenka Zvonar Pobirk, mag. farm., se je rodila leta 1980 v Celju. Je docentka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2005 in doktorirala leta 2010. Na Katedri za farmacevtsko tehnologijo predava pri predmetih Kozmetični izdelki in Vrednotenje kozmetičnih izdelkov. Raziskovalno se ukvarja zlasti z razvojem na lipidih osnovanih sistemov in njihovo pretvorbo v trdne (farmacevtske) oblike z namenom izboljšanja biološke uporabnosti učinkovin ter s proučevanjem notranje strukture poltrdnih (kozmetičnih) izdelkov ter z vrednotenjem učinkov slednjih na kozo. Med leti 2011 in 2016 je sodelovala kot organizatorica strokovnih izobraževanj na Fakulteti za farmacijo.  Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij.