UL, Medicinska fakulteta

doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san .inž.

Doc. dr. Andreja Kukec je zaposlena na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem strokovnem in znanstvenem delu se ukvarja z vplivi okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje. Njeno ožje področje raziskovanja vključuje metodološke pristope in ukrepe na področju proučevanja onesnaženosti ozračja na zdravje najbolj ranljivih populacijskih skupin. Doc. dr. Kukec s svojim znanjem aktivno sodeluje pri številnih nacionalnih in evropskih projektih na področju ocenjevanja vpliva okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje predvsem z vidika ocene izpostavljenosti in obvladovanja tveganja. Svoje znanje z veseljem deli tudi s študenti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, kar izkazuje tudi z mentorstvi pri raziskovalnih nalogah, diplomskih in magistrskih delih. Njena interdisciplinarnost pri raziskovalnem delu se odraža tudi z aktivnim sodelovanjem s strokovnjaki iz drugih članic Univerze v Ljubljani, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Agencijo RS za okolje. Metodološko znanje na področju povezovanja zdravstvenih in okoljskih podatkov je nadgradila z znanstvenimi izmenjavami v uglednih mednarodnih inštitucijah, kot sta Centre for Research in Environmental Epidemiology v Barceloni, Španija, in The Swiss Tropical and Public Health Institute v Baslu, Švica«.
      
O vodi pravi:
 "Voda mi predstavlja telesno, duševno ter okoljsko dimenzijo zdravja."