Inštitut za varovanje zdravja RS

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček je po izobrazbi doktorica socialne pedagogike. Doktorski študij je zaključila leta 2003, v okviru katerega je raziskovala sodobne oblike povezovanja ljudi – zdrave skupnosti. Od 1998 do leta 2004 je bila zaposlena na Inštitutu Jožef Stefan na Centru za zunajšolsko izobraževanje kot mlada raziskovalka, od leta 2004 pa je zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Je nacionalna koordinatorica mednarodne študije Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) in vodja Oddelka za krepitev zdravja. Ukvarja se z raziskovanjem zdravja otrok in mladih, s krepitvijo zdravja, z duševnim zdravjem in drugimi izzivi sedanjega časa. Ukvarja se tudi tudi s terapevtskim delom in s pomočjo osebam v duševni stiski, tako individualno kot skupinsko, ima veliko izkušenj z vodenjem delavnic in seminarjev za različne ciljne skupine. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje na študijskemu programu druge stopnje Zdravstvena nega.