VSŠKV

Doc. dr. Marija Mikačić Turnšek

Doc. dr. Marija Mikačić Turnšek je doktorica znanosti in docentka menedžmenta kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije FOŠ Novo mesto. Je univ. dipl. ekonomistka in mag. znanosti s področja poslovne politike in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Bila je vodja službe za tržne raziskave in razvoj kozmetike v tovarni Lek, direktorica sektorja za plan in analize pri podjetju ČGP Delo, sekretarka zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije. Predava na Fakulteti za organizacijske študije FOŠ Novo mesto predmeta Podjetništvo in Karierno načrtovanje, poučuje na Višji šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto predmet Ekonomika in management podjetij, na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto predmete: Dopolnilne dejavnosti na podeželju, Upravljanje prostora in ekonomika, na VSŠKV predmet Ekonomika in podjetništvo. Je NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP trener (INLPTA), NLP coach in vodi certificirano šolo kariernega coachinga. Je avtorica knjige: Karierno načrtovanje – kako najdeš v sebi skriti zaklad, vrste strokovnih člankov in publikacij ter je mentorica študijskih krožkov.

O gibanju pravi: »V gibanju se skriva vir zdravja. Med pozitivne učinke gibanja štejemo tudi spodbujanje posameznikovih energetskih potencialov.«