Univerza na Primorskem, Aplikativna kineziologija

Doc. dr. Matej Plevnik

dr. kineziološki znanosti se primarno ukvarja s proučevanjem gibalnega razvoja in učinkovitostjo vadbe in treninga. Pri svojem delu namenja posebno pozornost povezovanju vsebin kineziologije z umetnostjo. Je avtor več strokovnih in znanstvenih prispevkov, sourednik zbornikov in monografij ter prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad. Redno deluje na študijskem programu Aplikativne kineziologije Univerze na Primorskem, povezuje pa se tudi z drugimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami.