Univerza Singidinum, Beograd

Doc. dr. Tamara Gajić

Doc. dr. Tamara Gajić je izredna profesorica in višja raziskovalka na Univerzi Singidinum v Beogradu.
Zaposlena: Univerza Singidunum Beograd, Fakulteta za poslovne študije v Banjaluki, Oddelek za turizem in družbeno-kulturno službo na Inštitutu za šport, turizem in storitve Južne Uralske državne univerze v Čeljabinsku.
 
Doc. dr. Tamara Gajić se je rodila v Sarajevu leta 1977, leta 1992 pa se preselila v Novi Sad. Leta 2010 je zaključila doktorski študij in pridobila naziv doktorice geoznanosti iz področja turizma. Od leta 2015 je pridobila naziv znanstvene sodelavke na Geografskem inštitutu Jovana Cvijića (SANU - Srbska akademija znanosti in umetnosti v Beogradu). Od leta 2019 je zaposlena tudi kot višja raziskovalna sodelavka na ruski fakulteti - Oddelek za turizem in družbeno-kulturno službo na Inštitutu za šport, turizem in storitve Južne Uralske državne univerze v Čeljabinsku.

Zaposlena je tudi kot docentka na Fakulteti za poslovne študije v Banja Luki. Je avtorica ali soavtorica velikega števila znanstvenih člankov, ki so objavljeni v uglednih domačih in tujih revijah. Udeležila se je številnih konferenc ter domačih in mednarodnih projektov. Je mati štirih odraslih otrok.