Dr. Donato Simone Frigotto

Dr. Donato Simone Frigotto je psiholog, psihoterapevt in psihiater. Končal je študij psihologije na Univerzi v Padovi. Je mednarodno priznan trener na področju mehkih veščin (Soft Skills), svetovalec, coach in mojster hipnoze. Deluje kot trener/coach posameznik oz. v povezavi z organizacijami, ki nudijo podjetjem obsežnejše storitve na področju treniranja mehkih veščin in coachinga. Zaposlen je kot psiholog/psihiater v podjetju Polimedica Fisio&Sport v Cittadelli (www.fisioandsport.com).

Je goreč pristaš gibanja, rekreacije in športa. Aktivnim športnikom skozi mentalni trening in coaching pomaga dosegati višje rezultate in premagovati prepreke, ki jih aktivni šport postavlja športnikom na pot.

O gibanju pravi: »Um in telo nenehno komunicirata drug z drugim.«