Kneipp Worldwide

Dr. phil. Sonja Weissbacher

Dr. phil. Sonja Weissbacher je rojena 1967 v Münchnu. Po študiju socialne pedagogike s poudarkom na zdravstveni pomoči je 14 let delala v interdisciplinarni svetovalni zdravstveni ustanovi v Münchnu z zahtevno ciljno skupino. V tem času je pridobila veliko izkušenj.

Ob delu je zaključila podiplomski študij zdravstvene pedagogike, nato pa dobila dovoljenje za delo zdravstvenega pedagoga za psihoterapijo;  opravila je tudi študij refleksivne socialne psihologije, ki ga je zaključila kot doktorica filozofije.

Vzporedno s tem je od leta 1986 kot predavateljica na visoki strokovni šoli vodila tečaje za odrasle, kako naj skrbijo za svoje telo. Od leta 2004 deluje na Sebastian-Kneipp akademiji v Bad Woerishofnu kot vodja izobraževanja na področjih zdravstvene pedagogike, preventive pred stresom, pa tudi na drugih področjih izobraževanja.
Osnovnemu delovanju na področju sociale je ostala ves čas zvesta, še posebej kot koordinatorka projekta na področju prostovoljstva.
 
Pravi: »Kaj mi pomeni duhovni velnes? Pojem velnes raje zamenjam za wellbeing. V Nemčiji se namreč velnes pojmuje kot z malo telesnega napora pridobljeno dobro počutje,  ko se pasivno prepustimo razvajati in pozabimo na vsakdan.  Wellbeing pa pomeni telesno, duševno in duhovno zdravje.
Duhovni wellbeing je namreč dobro počutje, ki ga ustvarimo aktivno in ga tako tudi ohranjamo. Pri tem je v ospredju skrb posameznika za samega sebe, za ustvarjanje človečnosti v najširšem pomenu besede in za prevzemanje odgovornosti za to, da se ustvari osebna »emocionalna pokrajina«.
Duhovno zdravje ima zame veliko skupnega s čuječnostjo, kakor tudi sposobnost po eni strani vklopiti se v socialno okolje in se  skupaj kot tudi sam pri sebi vrniti. Med to dvojnostjo naj bi vzdrževali ravnotežje in črpali osnovo za premagovanje težav in izzivov življenja ter zgradili primeren jez.«