dr. Radojka Praštalo

Radojka Praštalo je doktorica elektrotehniških znanosti. Na elektrotehniški fakulteti v Banja Luki je kot prof. službovala več kot 38 let.
Napisala je več člankov, priročnikov in učbenikov s področja elektrotehnike in računalništva.
Pod vplivom očeta Damjana je že zelo zgodaj začela opazovati politično in drugo dogajanje okoli sebe ter v nesrečnih dogodkih, ki so se začeli leta 1991 takoj prepoznala tisto, kar je njen oče napovedoval v 60. letih. Intenzivno se je začela ukvarjati s proučevanjem dogajanj na domačih tleh in širše. Rezultat tega je knjiga Bolji život na Balkanu. Napisala jo je v želji, da bi prebivalcem Balkana odprla oči in jim pokazala vzroke nesreč, ki se nenehno pojavljajo, ter jih spodbuditi, da s svojimi dejanji ne prispevajo več k takemu dogajanju.
Že dolgo intenzivno proučuje patološke pojave v naši družbi in o tem pogosto govori na radiu in televiziji. Na to temo je tudi objavila več člankov. Napisala je tudi knjigo Mobing izjeda naše društvo kao kancer, kjer predstavlja številne primere mobinga v Srbiji in Bosni in Hercegovini.
Je certificirana karierna coachinja in je avtorica treh knjig s področja coachinga: Timski coaching i razvoj kariere pojedinca, Kompetencije i kariera in Coaching u poduzetništvu.