24alife, podpredsednica

Eva Kovač

Eva Kovač je performance psihologinja, ki deluje na področju razvoja talentov, organizacijske psihologije in na področju psihologije športa. Trenutno služi kot podpredsednica 24alife in vodi strokovne ekipe vseh izpostav 24alife po svetu (EU, ZDA, Indija, UAE, Kitajska). Odgovorna je za vpeljevanje well-being  programov v podjetja, izvaja promocije zdravja in tesno sodeluje tako z vodstvom podjetja, kadrovsko službo in ne nazadnje tudi z zaposlenimi. Ima bogate izkušnje z delom v velikih mednarodnih podjetjih, pri uvajanju in načrtovanju programov promocije zdravja pri delu ter obvladovanju psihosocialnih faktorjev tveganja in upravljanju s stresom. Svetuje podjetjem pri vzpostavljanju strategij dobrega počutja in oblikovanju kulture zdravja v podjetjih. Je predavateljica na različnih mednarodnih konferencah. Sodeluje tudi z različnimi slovenskimi in evropskimi športniki v procesu psihične priprave na tekmovanja.
 
Pravi: »Negotovost in stres v času epidemije vodita  v tesnobo in nezaupljivost.«