Glotta Nova, center za novo znanje, Ljubljana

Karmen Šemrl

Karmen Šemrl je univ. dipl. slovenistka in coach (z osebno akreditacijo pri Internatioal Coach Federation) ter izobraževalna trenerka. Končala je mednarodne programe NLP coach ter programe Andragoški praktikum®, Karierni coach, ADEC® trener idr.  Ima več kot 15 let izkušenj z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja odraslih za slovenska in tuja podjetja ter izvajanjem coachinga v Sloveniji in tujini. Sodeluje ali vodi projekte s področja izobraževanja odraslih.

Je specialistka za vodenje treningov s področja vodenja,  coachinga, (poslovnega) komuniciranja, javnega nastopanja (ter znotraj tega področja še prepričevanje in argumentiranje) ter izobraževanja izobraževalcev v podjetjih.
 
Poleg tega deluje že več kot desetletje kot voditeljica/moderatorka na lokalni radijski postaji posebnega pomena, kjer je kultura govora stalnica (opravljena ima tudi usposabljanja s tega področja). Ukvarja se tudi z moderiranjem konferenc in povezovanjem prireditev.