Društvo za razvijanje čuječnosti, predsednica

Katarina Cerar Bajde

Dr. Katarina Cerar Bajde je po končani srednji ekonomsko-komercialni šoli imela večletno izkušnjo anksioznih in depresivnih motenj, ki so bile v tistem obdobju še precejšen tabu. Na srečo je naletela na šport. Redni tek je pomembno vplival na njeno počutje. Nadaljevala je študij na Fakulteti za šport, zdravstvena smer. Njena diplomska naloga je vodila v izdajo knjige z naslovom »Dihanje in zdravje«, rojstvo drugega otroka pa v nadaljevanje študija na doktorski ravni (tematika raziskovanja »Vpliv čuječnosti na psihomotorične lastnosti«). Po izobraževanju za učitelje čuječnosti je v Društvu za razvijanje čuječnosti od leta 2017 aktivna kot izvajalka programov, s posebno pozornostjo na uvajanju čuječnosti v šole. Kot članica Upravnega odbora je v preteklem letu prevzela vlogo predsednice Društva. Stalno izobraževanje na področju čuječnosti je vodilo v prepoznavanje sočutja kot bistvenega elementa izboljšanja počutja ter bolj aktivnega sodelovanja v skupnosti.