Velnes.si, središče za spodbujanje dobrega počutja

mag. Monika Karan

Mag. Monika Karan ima različna poklicna in karierna izhodišča, ki se medsebojno prepletajo ter  nadgrajujejo. Kot univerzitetna diplomirana ekonomistka ter magistrica znanosti menedžmenta kadrov in delovnih razmerij ima izkušnje na področju marketinga, odnosov z javnostmi ter kadrovskem področju v mednarodnih podjetjih. Zaradi veselja ob pridobivanju novih veščin in poklicev je opravila še veliko dodatnih izobraževanj, med drugim tudi na področju zdravja in dobrega počutja kot so maserka, obrazna refleksoterapevtka, refleksoterapevtka, Bownova terapevtka, srednja medicinska sestra. Svojo osebno in poklicno vitalnost ohranja z delom na velneškem področju, predava na višjih strokovnih šolah, vodi projekte korporativnega velnesa in blagovne znamke delodajalca, predvsem pa si želi s svojim znanjem in izkušnjami  povezovati različne skupine ljudi na področju življenjske vitalnosti.