Šolski center Novo mesto

mag. Zvonka Krištof, prof.

Zvonka Krištof je po izobrazbi je profesorica slovenščine in pedagogike ter magistrica managementa. Večji del delovne dobe dela v vzgoji in izobraževanju. Bila je profesorica slovenščine v srednji šoli, ravnateljica šole,  zadnja leta pa je predavateljica na Višji strokovni šoli na Šolskem centru Novo mesto. Kot samostojna podjetnica je delala tudi v turizmu.

Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih izobraževalnih projektih in tudi sama izvajala seminarje s področja izobraževanja in dobrega počutja. Aktivno je sodelovala pri pripravi več srednješolskih izobraževalnih programov ter pri pripravi višješolskega strokovnega programa Kozmetika.                                                                                                                                              
Strokovne članke je objavljala v Vzgoji in izobraževanju, Vodenju, Kemija v šoli, Utripu in v številnih publikacijah, pri katerih je sodelovala tudi v uredniških odborih, pri nekaterih pa je bila urednica.                                         

Zadnja leta se aktivno ukvarja z mentorstvom študentom pri diplomskih nalogah. S študenti raziskuje vpliv različnih dejavnikov na dobro počutje. Pri tem ima izjemen vpliv tudi voda.          
                                               
O vodi pravi: "Voda mi pomeni življenje in v zadnjih letih pomembno kreira moj življenjski slog, saj  vedno bolj spoznavam, kako voda vpliva na moje počutje inmoje miselne procese. Lastne izkušnje prenašMa tudi na študente, ki jih spodbujam, da prinesejo na predavanje tudi steklenico vode."