ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola

mag. Zvonka Krištof

Zvonka Krištof je po izobrazbi je profesorica slovenščine in pedagogike ter magistrica managementa. Večji del delovne dobe dela v vzgoji in izobraževanju. Bila je profesorica slovenščine v srednji šoli, ravnateljica šole,  zadnja leta pa je predavateljica na Višji strokovni šoli na Šolskem centru Novo mesto. Kot samostojna podjetnica je delala tudi v turizmu.

Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih izobraževalnih projektih in tudi sama izvajala seminarje s področja izobraževanja in dobrega počutja. Aktivno je sodelovala pri pripravi več srednješolskih izobraževalnih programov ter pri pripravi višješolskega strokovnega programa Kozmetika.                                                                                                                                              
Strokovne članke je objavljala v Vzgoji in izobraževanju, Vodenju, Kemija v šoli, Utripu in v številnih publikacijah, pri katerih je sodelovala tudi v uredniških odborih, pri nekaterih pa je bila urednica.
                                
Zadnja leta se aktivno ukvarja z mentorstvom študentom pri diplomskih nalogah. S študenti raziskuje vpliv različnih dejavnikov na dobro počutje. Pri tem ima izjemen vpliv tudi gibanje.

O gibanju pravi: »Dobro izbrana in redna telesna aktivnost pomembno vpliva na zdravje in dobro počutje.«