Marjeta Bizant

Marjeta Bizant je tolmačka slovenskega znakovnega jezika. Po poklicu je diplomirana upravna organizatorka.

Kot tolmačka slovenskega znakovnega jezika tolmači iz govornega v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v govorni jezik. Vodi tudi tečaje slovenskega znakovnega jezika.

Nekaj časa je pogodbeno delala za zavod Združenje slovenskih tolmačev, danes pa aktivno deluje v lastnem podjetju Tolmačenje, Marjeta Bizant s.p. (041 246 821; marjeta bizant@gmail.com).
 
Dovzetna je za nove ideje organizacijske in komunikacijske sposobnosti, sposobnost empatičnosti pri delu z ljudmi, sposobnost opazovanja in sistematičnosti.