ŠCNM in VSŠKV

Mateja Justinek

Mateja Justinek je diplomirana kozmetičarka in zaključuje magistrski študij Kozmetike na Visoki šoli za storitve, v Ljubljani. Zaposlena je kot inštruktorica praktičnega pouka na Višji strokovni šoli v Novem mestu ter vodi praktične študijske predmete tudi na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes v Ljubljani in Dobi- fakulteti in višji strokovni šoli v Mariboru. V rednem in izrednem študijskem programu Kozmetike aktivno sodeluje pri organizaciji dogodkov in delavnic za študente kozmetike.

Prav tako je sodelovala z delovno skupino s Centrom za poklicno izobraževanje RS pri prenovi višješolskega programa Kozmetika ter sooblikovala programe za specializacijo na področju specialne manikire. V preteklosti se je na področju manikire udeleževala mednarodnih izobraževanj in tekmovanj. Področje kozmetike jo zelo veseli, zato sodeluje z delodajalci in se redno dodatno izobražuje na strokovnem področju ter novosti in aktualnosti vnaša v pedagoški proces pri izvedbi praktičnih študijskih predmetov.