Predsednik Državnega sveta RS

Mitja Bervar, mag. manag.

Mag. Mitja Bervar je po izobrazbi diplomirani ekonomist in magister managementa. Njegove delovne izkušnje so pestre. Bil je ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana (2009–2012), generalni sekretar Slovenskega glasbeno-informacijskega centra (2004–2009), generalni sekretar Društva slovenskih skladateljev (2001–2009), samostojni podjetnik (1990–2001), zaposlen pa je bil tudi v Zdravilišču Dobrna (1987–1990).

Nenehno ga spremlja kultura in udejstvovanje na področju kulture. Bil je predsednik Mešanega pevskega zbora Ljubljanski madrigalisti (1997–2001), član Sveta RTV Slovenije ter gospodarske in programske komisije (2002–2004), predsednik organizacijskega odbora mednarodne prireditve Svetovni glasbeni dnevi v Sloveniji (2003), vodja priprav in izvedbe celostne glasbene predstavitve Slovenije na glasbenem sejmu 2008 MIDEM v Cannesu v sklopu uradnega programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU (2008), član Upravnega odbora Glasbene matice Ljubljana (2009), vodja celovite prostorske prenove Društva skladateljev Slovenije (2005).

Za svoje delo in angažiranje je prejel več priznanj in pohval: bronasto priznanje za delo zborovodje na tekmovanju Naša pesem v Mariboru, Savinovo priznanje za osebni prispevek na področju kulture v občini Žalec, je dobitnik posebnega priznanja za zasluge v času vojne za Slovenijo, kot aktivni udeleženec vojne za Slovenijo in vojni veteran iz leta 1991, in je prejemnik srebrne Gallusove značke.

Danes je predsednik Državnega sveta RS in član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti – izvoljen kot predstavnik kulture in športa, član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.