Fakulteta za organizacijske študije

prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran je redna profesorica na Fakulteti za organizacijske študije in poučuje na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih v Sloveniji in v ZDA. Njen raziskovalni interes je interdisciplinarni pristop do izobraževanja in organizacijskih znanosti. Je urednica revije ter opravlja delo recenzentke v mednarodnih indeksiranih revijah. Aktivno vodi oz. sodeluje tudi na različnih mednarodnih projektnih. Objavila je poglavja v knjigah, številne članke ter jih predstavila na mednarodnih, nacionalnih in regionalnih konferencah.