Univerza Mediteran, Fakulteta za turizem MTS (Črna gora)

Prof. dr. Darko Lacmanović

Prof. dr. Darko Lacmanović je redni profesor na Univerzi Mediteran, Fakulteta za turizem MTS, Črna gora.
Na Univerzi v Splitu, Fakulteta za turizem in zunanjo trgovino v Dubrovniku na Hrvaškem, je diplomiral na ekonomskem področju, na Univerzi v Beogradu- Ekonomska fakulteta, Srbija, je 1996 doktoriral.
Akademsko kariero je začel leta 1989 na Univerzi v Splitu, Fakulteti za turizem in zunanjo trgovino v Dubrovniku na Hrvaškem, kot asistent.

V svojih delovnih izkušnjah je bil več kot 13 let vodja prodaje in hotelski direktor v gostinstvu v Črni gori.
Od leta 2005 predava na univerzi Mediteran, Fakulteta za turizem MTS in na Fakulteti za poslovne študije MBS na dodiplomskem, podiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju.
Je avtor številnih knjig in člankov v revijah z raziskovalnimi interesi na področju trženja in upravljanja prodaje v gostinstvu.