Fakulteta za hotelski menedžment in turizem - Toplice Vrnjci, Univerza v Kragujevcu (Srbija)

Prof. dr. Drago V. Cvijanović

Prof. dr. Drago V. Cvijanović je doktor ekonomskih znanosti in je kot redni profesor in glavni znanstveni sodelavec zaposlen na Fakulteti za hotelski menedžment in turizem - Toplice Vrnjci, Univerza v Kragujevcu (Srbija).
Je častni profesor na Državni agrarni univerzi Stavropol v Stavropolu v Ruski federaciji.

V magistrski nalogi, doktorski nalogi, monografijah in prispevkih, objavljenih v tujih in domačih strokovnih revijah ter predstavljenih na znanstvenih srečanjih državnega in mednarodnega pomena, se je ukvarjal s trgom in trženjem agroživilskih izdelkov, ekonomiko kmetijstva, večnamenskim kmetijstvom in razvojem podeželja, upravljanjem v kmetijstvu, naložbah v kmetijstvo in turistični trg, trženje v turizmu, podeželskim turizmom…, tako na makro kot na mikro ravni. Ukvarjal se je tudi s predmeti agroekonomske in gospodarske stroke. Kot avtor / soavtor je objavil preko 550 biografskih enot, ki so bile citirane v domači in tuji strokovni literaturi.