Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. Miroslav Mastilica

Prof. dr. Miroslav Mastilica je diplomiral iz sociologije in pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Na Medicinski fakulteti v Zagrebu je magistriral, doktoriral pa na Filozofski fakulteti v Zagrebu.

Je ugleden znanstvenik in strokovnjak s področja medicinske in zdravstvene sociologije ter predavatelj ekonomije zdravja, znan in priznan doma in v tujini. Na področju svojega ožjega znanstvenega delovanja  se ukvarja  tudi z  raziskavo ter analizo socialnih dejavnikov zdravja in neenakosti ter je na tem področju svetovalec Evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije WHO/EURO in Europske komisije – EuroHealthNet.

Ukvarja se tudi z raziskavami v zdravstvu in financiranja zdravstva z vidika uporabnikov zdravstvenega varstva. Na Medicinski fakulteti  Univerze v Zagrebu poučuje že več kot trideset let. Je redni profesor na Medicinski fakulteti v Zagrebu od leta 2013.

Bibliografija prispevkov prof. Mastilice zajema več kot 70 strokovnih in znanstvenih del, brez klasifikacijskih del, od tega je 30 del, ki so objavljena v revijah z mednarodno recenzijo. Kot mednarodno uveljavljen znanstvenik je bil vabljen na različne mednarodne znanstvene projekte in znanstvene konference.

O gibanju pravi: “Pomen gibanja je v sprejemanju gibanja kot potrebe skrbi za lastno zdravje”