MGRT, gen. direktorica Direktorata za turizem

Renata Martinčič

Renata Martinčič je po poklicu univ. dipl. pravnica. Končala je Pravno fakulteto v Ljubljani in je kot pravnica in pomočnica direktorja za pravne in splošne zadeve več kot 27 let delala v Termah Čatež.

Trenutno je generalna direktorica na Direktoratu za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.