Predavateljica

Tanja Bordon

Tanja Bordon, spec. je zaključila študij kmetijstva in zootehnika. Podiplomski študij klinične dietetike je končala na Fakulteti za zdravstvene vede. Prehranske predmete predava na različnih višjih strokovnih šolah na programih velnes ter gostinstvo in turizem. Je tudi višja visokošolska predavateljica na Visoki šoli za trajnostni turizem. Objavila je celo vrsto prispevkov s področja kulinarike in dietetike.

O področju prehrane se je izobraževala v ZDA; nazadnje o zdravilnih učinkih narave na človeka. Prehrano razume trajnostno, sodeluje v evropskih projektih o prehrani in vodi. Zadnje čase se posveča hrani, ki  dokazano vpliva na boljše psihično počutje posameznika.   Je tudi izvajalka izobraževanj za izobraževalce.

Na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana vodi študijski krožek Velneška prehrana, ki govori o vplivu hrane na dobro počutje. Več informacij na: www.izobrazevanje-prehrana.si