Velnes Akademija, Glotta Nova

Urška Vahtar

Urška Vahtar, univ. dipl. ekon., izobraževalna trenerka in coach - certif. Transactional Analyst – Coach, ITAA, Coach, po programu Coach, ki je akreditiran pri ICF, ACTP Coach, Certif. Mental Coach, SPSS, ISMCA in spec. psihoterapije transakcijske analize TA. Predavateljica na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes Ljubljana in mentorica razvojno-raziskovalni skupini študentom. Vodi Velnes akademijo Glotte Nove s specializiranimi programi za zdrav celosten življenjski slog posameznika oziroma vodij in zaposlenih v organizaciji.  
 
Izvaja coachinge, ki vključuje razvoj vizije, osebni in poslovni razvoj, ravnovesje v zasebnem in poslovnem življenju ter celostnega zdravega življenjskega sloga. Izvaja usposabljanja, izobraževanja za razvijanje komunikacijskih, motivacijskih, strateških veščin, organizacijske transakcijske analize, stresa (izgorelosti), velnesa - za vodje, zaposlene v organizacijah v zasebnem in javnem sektorju. Kot trenerka sodeluje na projektu Pridobivanje temeljnih kompetenc zaposlenih. Ima več letne izkušnje dela v organizacijah v tujini (NY, SC) in Sloveniji; in tudi več let kot direktorica v storitveno-proizvodnjem podjetju in ustanoviteljica, direktorica izobraževalnega podjetja. Aktivna je tudi pri različnih mednarodnih, (med)občinskih projektih z izobraževalnimi, organizacijsko-razvojnimi cilji.