Violetta Botazzo, univ. dipl. soc.

Violetta Bottazzo, univerzitetna diplomirana sociologinja in specialistka informacijskih in knjižničnih sistemov. Po nekajletnem delu v bančnem sektorju je skoraj dvajset let na Ministrstvu za finance vodila področje informacijsko knjižničnih servisov. Poleg organizacije in razvoja področja v digitalnem okolju je posebno pozornost posvečala mentorskemu delu. V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti je bila mentorica številnim študentom, bodisi da so pri njej izvajali obvezno prakso ali pisali diplomske naloge. Objavila je več strokovnih člankov in aktivno sodelovala na domačih in tujih posvetovanjih.

Bila je predsednica Sekcije za specialne knjižnice v dveh mandatih in organizirala je večdnevne konference z mednarodno udeležbo. V Slovenskem društvu Informatika je v enem mandatu opravljala delo sekretarke.

Kot dolgoletna članica Društva bibliotekarjev pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope SEALL, v sodelovanju z ZBDS in Pravno fakulteto v Ljubljani je leta 2015 organizirala uspešno konferenco. Sedaj opravlja naloge generalne sekretarke omenjenega SEALL v drugem mandatu. Je aktivna članica slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.