Dihalnica, ustanovitelj

dr. Milan Hosta

Dr. Milan Hosta je član Slovenskega coaching združenja, World Business & Executive Coach Summit in International Breathwork Foundation. Ponuja podporo visoko uspešnim posameznikom, elitnim športnikom, podjetjem in strankam z različnimi izzivi rasti ali preobrazbe ali zdravstvenimi težavami. Je poklicni član Galileo komisije, ki raziskuje in širi meje znanosti, medicine in duhovnosti. Je ključni strokovnjak za razvoj FlowCode metode in mentor izobraževanja v naziv FlowCoach po vsem svetu. Podpira stranke pri razvoju osebnostnih lastnosti pretoka. Več kot 20 let raziskuje in uči tehnike integralnega dihanja. Je častni član Buteyko Professionals International. Je tudi predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju (Univerza na Primorskem - UP).