Šolski center Novo mesto

mag. Zvonka krištof, prof.

Zvonka Krištof je po izobrazbi profesorica slovenščine in pedagogike ter magistrica managementa. Večji del delovne dobe dela v vzgoji in izobraževanju. Bila je profesorica slovenščine v srednji šoli, ravnateljica šole, zadnja leta pa je predavateljica na Višji strokovni šoli na Šolskem centru Novo mesto. Kot samostojna podjetnica je delala tudi v turizmu.

Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih izobraževalnih projektih in tudi sama je izvajala seminarje s področja izobraževanja in dobrega počutja. Aktivno je sodelovala pri pripravi več srednješolskih izobraževalnih programov ter pri pripravi višješolskega strokovnega programa Kozmetika.

Strokovne članke je objavljala v Vzgoji in izobraževanju, Vodenju, Kemija v šoli, Utripu in v številnih publikacijah, pri katerih je sodelovala tudi v uredniških odborih, pri nekaterih pa je bila urednica.

Zadnja leta se aktivno ukvarja z mentorstvom študentom pri diplomskih nalogah. S študenti raziskuje vpliv različnih dejavnikov na dobro počutje. Pri tem ima izjemen vpliv tudi gibanje.