ŠC Novo mesto, Višja strokovna šola

mag. Zvonka Krištof

Mag. Zvonka Krištof je po izobrazbi profesorica slovenščine in pedagogike ter magistrica managementa. Je certificirana coachinja in karierna svetovalka. Večji del delovne dobe dela v vzgoji in izobraževanju. Bila je profesorica slovenščine v srednji šoli, ravnateljica šole,  zadnja leta pa je predavateljica na Višji strokovni šoli na Šolskem centru Novo mesto in Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes v Ljubljani. Kot samostojna podjetnica je delala tudi v turizmu.

Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih izobraževalnih projektih in izvajala seminarje s področja izobraževanja, komunikacije in dobrega počutja. V sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje RS je aktivno sodelovala pri pripravi oz. prenovi več srednješolskih izobraževalnih programov ter pri pripravi višješolskega strokovnega programa Kozmetika, v zadnjih dveh letih se je vključila v pripravo več programov za usposabljanje s področja kozmetike in velnesa.

Strokovne članke je objavljala v Vzgoji in izobraževanju, Vodenju, Kemija v šoli, Utripu in v številnih publikacijah, pri katerih je sodelovala tudi v uredniških odborih, pri več publikacijah tudi kot glavna urednica.

Prispevke o izobraževanju in zdravem načinu življenja ter vplivu na dobro počutje je imela tudi na kongresih v Sloveniji, sodelovala je tudi  na X. CEI regionalnem forumu velnesa in spa industrije v Beogradu.

Zadnja leta se aktivno ukvarja z usposabljanjem učiteljev na začetku profesionalne poti za delo z mladimi in mentorjev za delo s študenti. Je tudi mentorica številnim študentom pri pripravi diplomske naloge. S študenti raziskuje vpliv komunikacije in različnih dejavnikov na dobro počutje.
 
O duševnem velnesu pravi: »Vsak je sam odgovoren za svoje dobro počutje. Vsi, ki delamo z mladimi, pa smo odgovorni za to, da jim pomagamo poiskati pot do dobrega duševnega velnesa.«